Letrozol Amarox 2,5 Mg, Filmomhulde Tabletten

Letrozol Amarox 2,5 Mg, Filmomhulde Tabletten

Wees voorzichtig bij ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pughscore 10–15), omdat hierdoor de systemische blootstelling enkele malen hoger en de halfwaardetijd verlengd kunnen zijn. De meeste bijwerkingen houden verband met de afname van oestrogeen. Voor de behandeling van hormoongevoelige borstkanker staat op richtlijnendatabase.nl de geldende behandelrichtlijn. Duizeligheid, slaperigheid en een verminderd gezichtsvermogen komen zelden voor bij dit medicijn. Raadpleeg uw arts als u te veel final heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt. Behalve de gewenste werking kan dit medicijn ook bijwerkingen geven.De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

  • Als de kuur klaar is, begint het bloedverlies na enkele dagen.
  • Van cyclusdag 5 tot en met cyclusdag 9 (dus slechts gedurende 5 dagen) slikt u gedurende iedere cyclus Letrozol.
  • ZwangerschapGebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of zwanger kunt worden.
  • Wanneer dergelijke cellen degenereren, wordt de natuurlijke celdelingslimiet opgeheven.

De gebruikelijke dosering is twee en een halve milligram letrozol per dag. Het wordt eenmaal per dag ingenomen met een glas water, ongeacht de maaltijd en rond dezelfde tijd. De behandeling met letrozol duurt meestal enkele maanden (bijvoorbeeld om een tumor te verkleinen voor een operatie) tot vijf jaar. Hierdoor maakt uw lichaam minder oestrogeen (vrouwelijk geslachtshormoon) aan. Op die manier verlaagt letrozol de hoeveelheid oestrogeen in de eierstokken, vetweefsel, lever en in borstkankergezwellen. U moet deze 5 dagen lang innemen, vanaf de 3de dag van de menstruatie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met letrozol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Dit middel kan wisselwerkingen hebben met andere medicijnen. Slik de pill in zijn geheel door met water of een andere vloeistof zonder te kauwen.

Heeft Letrozol Wisselwerkingen Met Andere Medicijnen?

De meest voorkomende bijwerking is overgangsklachten. Door de blokkade van oestrogeen komt u in een kunstmatige overgang. Als u al in de overgang bent voordat u Letrozol gaat gebruiken, heeft u minder last Anabole steroïde waar te kopen van deze bijwerking. Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Evenzo heeft de inname van oestrogenen (inclusief die voor lokale therapie in de vorm van crèmes of gels) tijdens de behandeling met letrozol geen zin. Letrozol kan een negatief effect hebben op de botdichtheid en dus op de botsterkte. Daarom moet de botdichtheid regelmatig worden gecontroleerd bij vrouwen met risicofactoren of reeds bestaande osteoporose.

Letrozol, Off Label Gebruik

Twee tot vier dagen na inname wordt het grootste deel van het werkzame bestanddeel uitgescheiden in de urine. Eenmaal ingenomen, wordt letrozol snel en volledig opgenomen in de darmen. Via het bloed wordt de aromataseremmer snel in het weefsel getransporteerd.

U neemt three keer per dag 1 pill, gedurende 10 dagen. Enkele dagen na de laatste pill krijgt u vaginaal bloedverlies. De eerste dag van helder rood bloedverlies is cyclusdag 1. Bij gevorderde of gemetastaseerde ziekte de behandeling voortzetten tot aan progressie.

BorstvoedingDit medicijn wordt meestal alleen gebruikt door vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden, dus geen borstvoeding geven. Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Het is niet bekend of dit middel in de moedermelk terechtkomt. Het medicijn waarmee de belangrijkste wisselwerking optreedt, is het volgende. In de tekst hieronder staat alleen de werkzame stof van dit medicijn, dus niet de merknaam.

Het vermindert de hoeveelheid oestrogeenhormoon in de eierstokken, vetweefsel, lever en in borstkankergezwellen. Artsen schrijven het soms voor bij verminderde vruchtbaarheid. Hierdoor maakt het lichaam meer hormonen aan die voor de eirijping en eisprong zorgen. Als de kuur klaar is, begint het bloedverlies na enkele dagen. Bij de behandeling met Letrozol is na 6 cycli waarbij een eisprong optreedt circa 60% zwanger (klinische zwangerschap). Een vergeten dosis alsnog innemen, tenzij het echter bijna tijd is voor de volgende dosis (binnen 2 of 3 uur), dan de dosis overslaan en doorgaan met het normale doseerschema.